پیدا

اجرای دستور انتخاباتی ترامپ

درخواست حذف اطلاعات


وزارت خارجه ایران دستور رئیس جمهوری را برای ایجاد محدودیت سفر شهروندان هفت کشور مسلمان به «تبعیض آمیز» خوانده و آن را محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است «تصمیم ت ایالات متحده در ایجاد محدودیت برای سفر مسلمانان به - هر چند به صورت موقت سه ماهه - توهینی آشکار به جهان و به ویژه به ملت بزرگ ایران است؛ و علیرغم ادعای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت مردم ، به عنوان هدیه ای بزرگ به افراطیون و حامیان آنها در تاریخ ثبت خواهد شد.»
وزارت خارجه ایران دستور رئیس جمهوری را نشانه «بی اساس بودن ادعاهای دیرینه ایالات متحده مبنی بر دوستی با مردم ایران » دانسته و در ادامه آن را حاکی «از کینه گروهی در حاکمیت و محافل تأثیرگذار داخلی و خارجی آن نسبت به همه ایرانیان در سراسر جهان » توصیف کرده است.
وزارت خارجه ایران با «غیرقانونی» خواندن این فرمان، همچنین گفته است که برای اتخاذ تدبیرهای مناسب و منطبق با منافع ملی در شرایط ویژه، ساز و کاری با حضور دستگاه های ذیربط در وزارت امور خارجه ایجاد شده و همچنین اقدامات متقابل به تلافی این تصمیم انجام خواهد شد. منبع